Ražňany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ražňany, okres Sabinov, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1210 zosnulých v 832 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1899.

Správcom cintorína je Obec Ražňany, Ražňany 235, 08261 Ražňany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

raznany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Petik 24.6.2004 49
2 Jozef Duna 10.1.2001 65
2 Agnesa Dunová rod. Petiková - -
3 Jozef Čuri 16.11.2008 75
3 Anna Čuriová rod. Duždová 15.11.2017 76
4 Ján Čuri - -
4 Mária Čuriová rod. Popušová 16.9.2007 59
5 Mária Tuptová 21.11.2007 36
6 Peter Gaľa 14.12.2005 49
6 Jana Gaľová rod. Milčevičová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: