Ražňany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Ražňany, okres Sabinov, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1280 zosnulých v 839 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1892.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Ražňany, Ražňany 235, 08261 Ražňany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Petík 24.6.2001 46
1 Oľga Petíková - -
2 Jozef Duna 10.1.2001 65
2 Agnesa Dunová rod. Petiková - -
3 Jozef Čuri 16.11.2008 75
3 Anna Čuriová rod. Duždová 15.11.2017 76
4 Ján Čuri - -
4 Mária Čuriová rod. Popušová 16.9.2007 59
5 Mária Tuptová 21.11.2007 36
6 Peter Gaľa 14.12.2005 49

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: