Bobot - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Bobot, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1006 zosnulých v 553 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Bobot, Bobot č.56, 91325 Bobot. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_7.jpg okolie_6.jpg okolie_2.jpg okolie_1.jpg okolie_5.jpg okolie_3.jpg okolie_8.jpg okolie_4.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Mokráň 1929 62
1 Anna Mokráňová rod. Bogdoňová 1944 75
2 Peter Minárik 15.4.1945 71
2 Katarína Mináriková rod. Bogdoňová 26.5.1968 91
3 Michal Trnka 16.3.1972 78
3 Mária Trnková 3.10.1990 88
4 Helena Michaličková 1985 64
4 Ondrej Michalička 1998 81
5 neznámy - -
6 Adolf Majláth 27.2.1927 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: