Gregorovce - Cintorín Gregorovce

Cintorín Cintorín Gregorovce sa nachádza v obci Gregorovce, okres Prešov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Gregorovce, Gregorovce 88, 08266 Uzovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 051 / 776 25 32
✉ gregorovceobec@gmail.com
🌐 http://www.gregorovce.eu/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: