Giglovce - Cintorín Giglovce

Cintorín Cintorín Giglovce sa nachádza v obci Giglovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Giglovce, Giglovce 50, 09405 Holčíkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 488 71 21
✉ ocugiglovce@gmail.com

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: