Novosad - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Novosad, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1279 zosnulých v 835 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1889.

Správcom cintorína je Obec Novosad, Novosad, 07602 Novosad. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

novosad_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anna Kerekešova - -
1 Andrej Kerekeš - -
2 Imrich Balog 23.8.1979 53
2 Jolana Balogová rod. Sabová 4.5.1979 57
3 Mária Demjanová rod. Juhasová 3.11.1978 51
3 Anton Demjan 24.1.1993 67
4 Martin Gaži - -
4 Barbora Gažiová rod. Kročaková - -
4 Miroslav Gaži 1977 28
5 Ján Bajužik - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: