Dargov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Dargov, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 685 zosnulých v 459 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1897.

Správcom cintorína je Obec Dargov, Dubčekova 227, 07661 Bačkov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

dargov_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Juraj Revák 1973 75
1 Alžbeta Reváková rod. Ferenčíková 1980 80
2 neznámy - -
3 František Revák - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 Mikuláš Bajus 1999 64
6 Pavol Koško 1951 -
6 Pavol Koško 1966 -
6 Mária Košková 1969 -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: