Dedačov - Cintorín Dedačov

Cintorín Cintorín Dedačov sa nachádza v obci Dedačov, okres Humenné, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Dedačov, Dedačov 28, 06712 Koškovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 779 73 40
✉ dedacov@pobox.sk
🌐 http://www.dedacov.ocu.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: