Čierne nad Topľou - Cintorín Čierne nad Topľou

Cintorín Cintorín Čierne nad Topľou sa nachádza v obci Čierne nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou 232, 09434 Bystré nad Topľou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 488 41 60
✉ info@ciernenadtoplou.sk
🌐 http://www.ciernenadtoplou.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: