Pata - Pata

Cintorín Pata sa nachádza v obci Pata, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1901 zosnulých v 996 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Pata, Hlohovecká 103, 92553 Pata. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie2_1.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
C / 1 Jozef Janica 13.5.1997 59
A / 1 Jozef Čúzy 8.10.2002 66
A / 1 Oľga Čúzyová rod. Kučerová 14.5.1996 52
B / 1 Jozefína Hubináková rod. Strapáková 16.11.2013 81
B / 1 Michal Hubinák 16.11.2003 73
D / 1 Július Mesároš 12.2.2004 63
D / 1 Helena Mesárošová rod. Korcová - -
D / 2 Štefan Korec 19.7.1959 19
B / 2 Gejza Hubinák 13.10.1961 56
B / 2 Mária Hubináková rod. Krištofovičová 6.8.1999 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: