Michal nad Žitavou - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Michal nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 866 zosnulých v 402 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1890.

Správcom cintorína je Obec Michal nad Žitavou, Michal nad Žitavou č.160, 94161 Michal nad Žitavou. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 1 Anna Vaškovič rod. Jánová 7.9.1930 -
B / 1 Ján Vaškovič 14.4.1931 47
A / 1 Palika Schmidt 20.10.1916 -
A / 1 Istvanne Szlovak 1942 69
C / 1 neznámy - -
C / 2 neznámy - -
A / 2 Ondrej Raček 8.10.1968 90
A / 2 Tekla Račeková rod. Benzánová - -
A / 2 Michal Raček - -
B / 2 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: