Čataj - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Čataj, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1173 zosnulých v 738 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1873.

Správcom cintorína je Obec Čataj, Hlavná 333, 90083 Čataj. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Magdaléna Lacenová rod. Döményová 10.8.2017 62
B / 1 neznámy - -
C / 1 neznámy - -
C / 1 Rozália Šefčíková rod. Krajčovičová 17.7.2010 73
D / 1 neznámy - -
D / 2 neznámy - -
C / 2 Pavol Kőszegi 1944 75
C / 2 Katarína Kőszegi 1940 63
B / 2 František Pravda 20.3.1996 80
B / 2 Aneša Pravdová 22.7.2004 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: