Čataj - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Čataj, okres Senec, Bratislavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1173 zosnulých v 739 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1873.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Čataj, Hlavná 333, 90083 Čataj. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Magdaléna Lacenová rod. Döményová 10.8.2017 62
B / 1 neznámy - -
C / 1 neznámy - -
C / 1 Rozália Šefčíková rod. Krajčovičová 17.7.2010 73
D / 1 neznámy - -
D / 2 neznámy - -
C / 2 Pavol Kőszegi 1944 75
C / 2 Katarína Kőszegi 1940 63
B / 2 František Pravda 20.3.1996 80
B / 2 Aneša Pravdová 22.7.2004 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: