Brestov nad Laborcom - Cintorín Brestov nad Laborcom

Cintorín Cintorín Brestov nad Laborcom sa nachádza v obci Brestov nad Laborcom, okres Medzilaborce, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Brestov nad Laborcom, Brestov nad Laborcom 21, 06701 Radvaň nad Laborcom. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 057 / 739 41 65
✉ ou.brestovnadlaborcom@zoznam.sk

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: