Liptovské Revúce - Nižný - Nový

Cintorín Nižný - Nový sa nachádza v obci Liptovské Revúce, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 350 zosnulých v 233 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1911.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 386, 03474 Liptovské Revúce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vyšný (542 hrobových miest) Nižný - starý (446 hrobových miest) Stredný (500 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 ofia Gazdaricová 27.8.1974 67
2 neznámy - -
3 Veronika Dechtárová 24.5.1989 0
4 Žofia Poliačiková rod. Bocková 24.5.1969 81
5 Karol Guriel 10.12.1994 71
6 Ernest Géci 4.9.1974 41
6 Ernest Géci 21.1.2015 -
7 Fero Žídek 1.5.1969 27
8 Magdaléna Kubalíková 6.2.1994 84
8 Štefan Kubalík 3.2.1972 64

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: