Neporadza - Rožňová

Cintorín Rožňová sa nachádza v obci Neporadza, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 405 zosnulých v 255 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1907.

Správcom cintorína je Obec Neporadza, Neporadza 108, 91326 Motešice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Bošianska (361 hrobových miest)

Fotogaléria

neporadza_maly_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Kopecký 12.6.1973 75
1 Pavla Kopecká rod. Urbanovská 25.4.1968 65
2 Albín Kopecký 20.2.1998 75
2 Agnesa Kopecká rod. Galková - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -
7 Jozef Hlobeň 1931 44
7 Júlia Hlobeňová rod. Rausová 1961 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: