Beloveža - Cintorín Beloveža

Cintorín Cintorín Beloveža sa nachádza v obci Beloveža, okres Bardejov, Prešovský kraj.

Správcom cintorína je Obec Beloveža, Beloveža 94, 08614 Beloveža. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 054 / 479 72 02
✉ beloveza@gmail.com
🌐 http://www.beloveza.com/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: