Svit - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Svit, okres Poprad, Prešovský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 3044 zosnulých v 2060 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1954.

Správcom cintorína je Technické služby mesta Svit, Štúrova 87, 05921 Svit. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 František Pisarčík 10.4.1999 60
B / 1 Ladislav Berzéthy 28.9.1976 30
B / 1 Jolanthe Berzéthyová rod. Kosch 18.2.2011 88
C / 1 Ondrej Andraščík - -
C / 1 Júlia Andraščíková - -
D / 1 Margita Jurekova rod. Nováková 26.10.2017 84
D / 1 Štefan Jurek 3.10.1990 -
D / 1 Mária Jureková 1998 -
D / 1 Jozef Jurek 2.12.2004 -
D / 1 Štefan Jurek 20.10.2018 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: