Lisková - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Lisková, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1962 zosnulých v 1003 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1853.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 03481 Lisková. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Alfonz Klačko 1978 70
A / 2 Anton Švárny 5.2.1998 94
A / 2 Helena Švárna rod. Lesáková 1978 79
A / 3 Helena Banická rod. Mlynarčíková 1987 67
A / 3 Ondrej Banický 1977 66
A / 4 Ján Kostroš 21.9.1975 66
A / 4 Štefánia Kostrošová rod. Lesák-Betušiak 1991 81
A / 5 Štefan Lesák Betušiak 2.9.1975 70
A / 6 Ondrej Badáň 25.7.1974 86
A / 7 Štefan Múka 16.3.1975 54

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: