Liptovské Revúce - Stredný

Cintorín Stredný sa nachádza v obci Liptovské Revúce, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 679 zosnulých v 500 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 386, 03474 Liptovské Revúce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Vyšný (542 hrobových miest) Nižný - starý (446 hrobových miest) Nižný - Nový (233 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ondrej Kurilla 1942 23
2 Zuzana Dančeková 20.6.1997 83
2 Božena Borošová 13.7.2002 63
3 Zuzana Kurillová rod. Kurišová 1950 58
4 Mária Jagríková - -
4 Ján Jagrík 21.1.1983 51
5 Emil Kura 5.5.1982 61
5 Jozefína Kurová 11.12.1997 74
6 Dominik Kmeť 19.6.1976 63
7 Mária Kmeťová 3.1.1976 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: