Žabokreky nad Nitrou - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1 zosnulých v 1 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 2006.

Správcom cintorína je Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou č.216, 95852 Žabokreky nad Nitrou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (642 hrobových miest)

Fotogaléria

zabokreky_novy_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Marta Hájovská 2006 70

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: