Žabokreky nad Nitrou - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1275 zosnulých v 642 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1914.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou č.216, 95852 Žabokreky nad Nitrou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (1 hrobových miest)

Fotogaléria

zabokreky_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Štefan Šklba 21.8.1995 82
3 Anna Šklbová rod. Klinková 13.10.1985 70
4 Jozef Borcha - -
4 Hedivga Borchová rod. Lovasová - -
5 Anton Martiška 13.2.1985 78
5 Mária Martišková rod. Rosová 16.3.1988 80
5 Ivan Martiška 2001 62
5 Miroslav Bejček - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: