Žabokreky nad Nitrou - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1275 zosnulých v 642 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1914.

Správcom cintorína je Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou č.216, 95852 Žabokreky nad Nitrou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (1 hrobových miest)

Fotogaléria

zabokreky_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Štefan Šklba 21.8.1995 82
3 Anna Šklbová rod. Klinková 13.10.1985 70
4 Jozef Borcha - -
4 Hedivga Borchová rod. Lovasová - -
5 Anton Martiška 13.2.1985 78
5 Mária Martišková rod. Rosová 16.3.1988 80
5 Ivan Martiška 2001 62
5 Miroslav Bejček - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: