Žabokreky nad Nitrou - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1270 zosnulých v 642 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1914.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Žabokreky nad Nitrou, Žabokreky nad Nitrou č.216, 95852 Žabokreky nad Nitrou. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (1 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 38 5421 122
✉ starosta@zabokrekynadnitrou.sk
🌐 https://zabokrekynadnitrou.sk/

Fotogaléria

zabokreky_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
164 Helena Peniašková 9.7.2013 89
613 Irenka Slobodová rod. Hlavačková 2.6.2009 69
639 Cecília Slobodová 2008 59
640 Pavel Caban 2008 77
641 Anna Prídavková 2008 71
293 Augustín Chropeň 2008 69
556 Oľga Zrneková 2008 72
566 Oľga Dubová 2008 50
488 Anna Dvončová 9.5.2007 83
475 Veronika Kováčiková 13.4.2007 91

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: