Čeľovce - Cintorín Čeľovce

Cintorín Cintorín Čeľovce sa nachádza v obci Čeľovce, okres Trebišov, Košický kraj.
Na cintoríne je pochovaných 697 zosnulých v 487 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1884.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Čeľovce, Hlavná 72/49, 07617 Čeľovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056 668 55 00, 056 668 55 01
✉ info@celovce.sk, celovce.sabova@gmail.com
🌐 http://www.celovce.sk/web/index.php

Fotogaléria

okolie1.jpg air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 72 Helena Michalková 29.2.2020 81
A / 184 Mária Matečková rod. Bančaková 21.10.2019 86
A / 59 Ján Hadzima 30.4.2019 66
B / 131 Ján Sabo 2.3.2019 58
A / 158 Helena Farbárová rod. Koščová 2019 88
A / 67 Štefan Kolesár 6.10.2018 70
A / 29 Milan Baščan 28.5.2018 63
A / 25 Alžbeta Havrilová rod. Ferencová 3.10.2017 80
A / 198 Anna Artimová rod. Capová 11.7.2017 82
A / 60 Milan Klučár 4.7.2017 65

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: