Veľké Dvorany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Dvorany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 625 zosnulých v 394 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Správcom cintorína je Obec Veľké Dvorany, Veľké Dvorany 2, 95601 Bojná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Alexander Kučerka 12.4.1970 76
A / 1 Mária Kučerková rod. Čergeťová 7.1.1976 77
A / 1 Július Kučerka 17.4.1947 20
B / 1 František Adamkovič 26.11.1960 91
B / 1 Mária Adamkovičová rod. Krajčíková 14.12.1955 82
B / 2 Katerina Balajková rod. Adamkovičová 10.7.1952 68
B / 2 Jozef Balajka - -
A / 2 Jozef Zachar 1999 70
A / 2 rodičia Zacharoví - -
A / 3 Bernard Rybánsky 1973 84

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: