Veľké Dvorany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Veľké Dvorany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 738 zosnulých v 396 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Veľké Dvorany, Veľké Dvorany 2, 95601 Veľké Dvorany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038/5373724
✉ ouv.dvorany@centrum.sk
🌐 http://www.velkedvorany.sk/

Fotogaléria

air.jpg air.jpg okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 137 Emil Dinga 12.8.2021 54
A / 241 Leonard Joseph Mabena 16.6.2021 11
A / 169 Rozália Rybanská rod. Belicová 22.2.2021 83
B / 35 Júlia Rybanská rod. Machovičová 5.2.2021 81
B / 6 Augustín Adamkovič 31.1.2021 83
B / 15 Anastázia Rybanská rod. Ribanská 18.1.2021 95
A / 253 Štefan Legeň 5.1.2021 77
A / 259 Ľudmila Grznárová rod. Burzová 1.11.2020 62
B / 135 Ľudovít Otrubný 20.10.2020 87
B / 14 Edita Valachová rod. Lukáčová 11.9.2020 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: