Žbince - Cintorín Žbince

Cintorín Cintorín Žbince sa nachádza v obci Žbince, okres Michalovce, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Žbince, Žbince 34, 07216 Žbince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 056/6493106
✉ starosta@zbince.sk
🌐 http://www.zbince.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: