Urmince - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Urmince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1334 zosnulých v 772 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Urmince, Urmince č.493, 95602 Urmince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

urmince_air.jpg