Urmince - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Urmince, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1541 zosnulých v 858 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1874.

Správcom cintorína je Obec Urmince, Urmince č.493, 95602 Urmince. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 538 61 23
✉ obec@urmince.sk
🌐 https://www.urmince.sk/

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Společník 19.9.1929 79
1 Alžbeta Společníková rod. Gruberová 24.5.1933 76
1 Jozef Společník 27.7.1947 60
2 Jozef Společník 27.7.1947 -
3 Štefan Bago 2017 104
3 Janka Bagová 2018 88
4 Emil Greguš 13.1.1996 81
4 Mária Gregušová rod. Ďurčeková 13.11.1993 79
5 Artur Huba 11.1.1992 65
5 Emília Hubová - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: