Práznovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Práznovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 738 zosnulých v 390 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Správcom cintorína je Obec Práznovce, ul. M.Nešpora 146/4, 95501 Práznovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Anton Halmo 11.5.1940 56
A / 1 Paulína Halmová rod. Daňová 8.5.1980 92
B / 1 Ján Šefraník 30.1.1990 74
B / 1 Mária Šefraníková rod. Čižmáriková 8.8.1988 72
B / 2 Alojz Olšanský 1973 75
B / 2 Anna Olšanská 1970 79
A / 2 Michal Šupa 31.5.1937 64
A / 2 Anna Šupová rod. Mikulášová 31.5.1958 78
A / 3 Ondrej Znášik 25.2.1961 76
A / 3 Mária Znášiková rod. Sábová 1938 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: