Práznovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Práznovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 740 zosnulých v 390 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Na tomto cintoríne si môžete rezervovať voľné hrobové miesta prostredníctvom tiejto internetovej stránky. Aktuálny zoznam voľných hrobových miest s rezervačným formulárom nájdete tu.

Správcom cintorína je Obec Práznovce, ul. M.Nešpora 146/4, 95501 Práznovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Anton Halmo 11.5.1940 56
A / 1 Paulína Halmová rod. Daňová 8.5.1980 92
B / 1 Ján Šefraník 30.1.1990 74
B / 1 Mária Šefraníková rod. Čižmáriková 8.8.1988 72
B / 2 Alojz Olšanský 1973 75
B / 2 Anna Olšanská 1970 79
A / 2 Michal Šupa 31.5.1937 64
A / 2 Anna Šupová rod. Mikulášová 31.5.1958 78
A / 3 Ondrej Znášik 25.2.1961 76
A / 3 Mária Znášiková rod. Sábová 1938 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: