Neporadza - Bošianska

Cintorín Bošianska sa nachádza v obci Neporadza, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 756 zosnulých v 361 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1908.

Správcom cintorína je Obec Neporadza, Neporadza 108, 91326 Motešice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rožňová (255 hrobových miest)

Fotogaléria

neporadza_velky_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 neznámy - -
1 neznámy - -
2 neznámy - -
2 neznámy - -
3 neznámy - -
3 neznámy - -
3 neznámy - -
3 neznámy - -
4 neznámy - -
4 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: