Nemečky - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nemečky, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 408 zosnulých v 225 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Nemečky, Nemečky 70, 95622 Prašice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Peter Kozák 2.3.1999 50
1 Janka Kozáková - -
2 Ernest Kozák 1994 74
2 Mária Kozáková 1992 67
2 Karol Kozák 2013 58
3 Rudolf Futroš 29.10.1992 71
3 Jozefína Futrošová rod. Kozačková 7.12.2013 91
4 Ján Godal 1993 60
4 Jozefína Godalová 2011 82
5 Tomáš Streďanský 11.11.1994 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: