Nemečky - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nemečky, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 410 zosnulých v 225 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Nemečky, Nemečky 70, 95622 Nemečky. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 539 16 23
✉ uhlarova@centrum.sk
🌐 http://obecnemecky.sk/

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
58 František Hudec 9.7.2020 56
21 Jozef Spodný 2015 59
103 Hilda Macková 10.5.2014 82
104 Katarína Macková rod. Piknová 8.5.2014 88
86 Vijtech Pokus 27.12.2013 70
3 Jozefína Futrošová rod. Kozačková 7.12.2013 91
2 Karol Kozák 2013 58
88 Anastázia Trubarová 2013 81
75 Adela Prochásková rod. Piknová 22.8.2011 70
143 Mária Prochásková 30.6.2011 88

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: