Nadlice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nadlice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 955 zosnulých v 479 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1848.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nadlice, Nadlice 39, 95632 Nadlice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nadlice_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Deviatka 11.10.1895 40
1 Anton Poluch 25.1.1983 81
1 Irena Poluchová rod. Deviatka 31.7.1984 79
1 neznámy - -
2 Ján Pavlen 1980 96
2 Mária Pavlenová 1963 78
2 Jozef Pavlen 1942 24
2 Berta Pavlenová 1989 80
3 Jozef Švajc 17.4.1980 74
3 Mária Švajcová rod. Chromková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: