Nadlice - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nadlice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 951 zosnulých v 476 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1848.

Správcom cintorína je Obec Nadlice, Nadlice 39, 95632 Nadlice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nadlice_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Deviatka 11.10.1895 40
1 Anton Poluch 25.1.1983 81
1 Irena Poluchová rod. Deviatka 31.7.1984 79
1 neznámy - -
2 Ján Pavlen 1980 96
2 Mária Pavlenová 1963 78
2 Jozef Pavlen 1942 24
2 Berta Pavlenová 1989 80
3 Jozef Švajc 17.4.1980 74
3 Mária Švajcová rod. Chromková - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: