Veľké Slemence - Cintorín Veľké Slemence

Cintorín Cintorín Veľké Slemence sa nachádza v obci Veľké Slemence, okres Michalovce, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Veľké Slemence, Veľké Slemence 106, 07677 Veľké Slemence. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 0902 906 141
✉ slemence@post.sk
🌐 http://www.e-obce.sk/obec/velkeslemence/velke-slemence.html

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: