Nitrianska Blatnica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1470 zosnulých v 835 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1854.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 95605 Nitrianska Blatnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nitrianska_blatnica_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Schlosárok 2006 56
2 Genoveva Chromá rod. Vajerová 17.7.1964 86
2 Jozef Chromý 17.1.1944 30
2 Amália Chromá - -
3 Štefan Kolka 25.1.1944 52
3 Alžbeta Kolková rod. Sliková 22.6.1972 76
4 neznámy - -
5 Martin Lisák - -
5 Terézia Lisáková rod. Javorka - -
6 Ján Babulic - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: