Nitrianska Blatnica - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1465 zosnulých v 830 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1854.

Správcom cintorína je Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 95605 Nitrianska Blatnica. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nitrianska_blatnica_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Schlosárok 2006 56
2 Genoveva Chromá rod. Vajerová 17.7.1964 86
2 Jozef Chromý 17.1.1944 30
2 Amália Chromá - -
3 Štefan Kolka 25.1.1944 52
3 Alžbeta Kolková rod. Sliková 22.6.1972 76
4 neznámy - -
5 Martin Lisák - -
5 Terézia Lisáková rod. Javorka - -
6 Ján Babulic - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: