Brodzany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 2134 zosnulých v 629 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Brodzany, Brodzany 154, 95842 Brodzany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

brodzany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milan Krištof 2003 74
1 Ružena Krištofová - -
1 Milan Krištof 2003 74
1 Ružena Krištofová - -
2 Anton Čangela - -
2 Mária Čangelová rod. Dvončová 14.3.2005 51
2 Anton Čangela - -
2 Mária Čangelová rod. Dvončová 14.3.2005 51
3 Milan Hačko 23.10.2006 64
3 Marta Hačková rod. Krátka - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: