Brodzany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1126 zosnulých v 615 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1882.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Brodzany, Brodzany 154, 95842 Brodzany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Milan Krištof 2003 74
1 Ružena Krištofová - -
2 Anton Čangela - -
2 Mária Čangelová rod. Dvončová 14.3.2005 51
3 Milan Hačko 23.10.2006 64
3 Marta Hačková rod. Krátka - -
4 Eva Pekánová rod. Stanická 5.8.2007 58
4 Milan Pekán - -
5 Želmíra Bielická rod. Zimová 12.11.2007 50
5 Jaroslav Bielický - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: