Merašice - Na Vršku

Cintorín Na Vršku sa nachádza v obci Merašice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 241 zosnulých v 129 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1905.

Správcom cintorína je Obec Merašice, Merašice 183, 92061 Dolné Trhovište. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Na Doline (131 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Mária Barnasaková rod. Kozáková 19.12.1992 69
2 Ján Barnasák 7.10.2004 81
2 Anna Barnasáková rod. Brandisová 2.9.1991 65
3 Ľudovít Konečný 18.7.1990 64
3 Hedviga Konečná rod. Vargová 20.3.1996 68
4 Ján Kopún 26.4.1990 82
4 Margita Kopúnová rod. Vindišová - -
5 Ján Šimanský 21.2.1990 54
5 Ludmila Šimanská rod. Candráková 7.12.2004 67
6 Jozef Boháč 18.2.1990 77

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: