Poľný Kesov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 746 zosnulých v 359 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Správcom cintorína je Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 95114 Poľný Kesov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Terézia Križanová rod. Ballayová 11.2.1957 87
2 Ján Plenta 1966 95
2 Katarína Plentová 1957 82
2 Ján Molnár - -
2 Irena Molnárová 1986 73
3 Dezider Vinci 27.2.1997 66
3 Mária Vinciová rod. Vavríková - -
3 Anna Ďuríková 4.5.1957 95
4 Júlia Molnárová 2.2.1958 84
5 Štefan Kukan 1986 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: