Poľný Kesov - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 747 zosnulých v 359 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 95114 Poľný Kesov. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Terézia Križanová rod. Ballayová 11.2.1957 87
2 Ján Plenta 1966 95
2 Katarína Plentová 1957 82
2 Ján Molnár - -
2 Irena Molnárová 1986 73
3 Dezider Vinci 27.2.1997 66
3 Mária Vinciová rod. Vavríková - -
3 Anna Ďuríková 4.5.1957 95
4 Júlia Molnárová 2.2.1958 84
5 Štefan Kukan 1986 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: