Krnča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krnča, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1131 zosnulých v 730 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Krnča, Októbrová 500, 95619 Krnča. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 530 22 28,530 21 97,98
✉ ocu@krnca.sk, ocukrnca@stonline.sk
🌐 http://www.krnca.sk/

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg a/a386.jpg a/a383.jpg a/a382.jpg a/a379.jpg a/a387.jpg a/a381.jpg a/a391.jpg a/a380.jpg a/a393.jpg a/a384.jpg a/a390.jpg a/a389.jpg a/a385.jpg a/a388.jpg a/a392.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Bernardko Dunka - -
B / 1 Ján Kačina 9.10.2004 79
B / 1 Zuzana Kačinová rod. Bošanská 8.8.2004 76
B / 1 Ján Kačina 15.5.2009 54
C / 1 rodina Knogler - -
C / 2 neznámy - -
B / 2 Jozef Remeň 1989 76
B / 2 Anna Remeňová 2003 88
A / 2 neznámy - -
A / 3 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: