Krnča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krnča, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1233 zosnulých v 731 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Krnča, Októbrová 500, 95619 Krnča. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 530 22 28,530 21 97,98
✉ ocu@krnca.sk, obeckrnca@gmail.com
🌐 http://www.krnca.sk/

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg a/a386.jpg a/a383.jpg a/a382.jpg a/a379.jpg a/a387.jpg a/a381.jpg a/a391.jpg a/a380.jpg a/a393.jpg a/a384.jpg a/a390.jpg a/a389.jpg a/a385.jpg a/a388.jpg a/a392.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 44 Jarmila Kačinová rod. Gajdošová 25.12.2021 67
B / 2 Pavla Remeňová 1.12.2021 66
B / 338 Anna Gábrišová 23.11.2021 70
B / 224 Lucia Čimborová 22.11.2021 39
B / 119 Štefánia Čižmárová 20.11.2021 74
A / 56 Stanislav Remeň 14.11.2021 72
B / 223 Kristián Kačina 13.11.2021 17
B / 153 Marián Hodál 17.7.2021 68
B / 326 Rudolf Krošlák 23.6.2021 65
A / 223 Emília Hlavinová 7.6.2021 82

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: