Krnča - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krnča, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1225 zosnulých v 730 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1903.

Správcom cintorína je Obec Krnča, Októbrová 500, 95619 Krnča. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 530 22 28,530 21 97,98
✉ ocu@krnca.sk, obeckrnca@gmail.com
🌐 http://www.krnca.sk/

Fotogaléria

okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg a/a386.jpg a/a383.jpg a/a382.jpg a/a379.jpg a/a387.jpg a/a381.jpg a/a391.jpg a/a380.jpg a/a393.jpg a/a384.jpg a/a390.jpg a/a389.jpg a/a385.jpg a/a388.jpg a/a392.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
B / 153 Marián Hodál 17.7.2021 68
B / 326 Rudolf Krošlák 23.6.2021 65
A / 223 Emília Hlavinová 7.6.2021 82
B / 121 Irena Železníková rod. Kmotorková 1.5.2021 82
A / 232 Oľga Hodalová 28.4.2021 85
A / 302 Adriána Štreicherová 26.4.2021 85
B / 156 Emília Melušová 24.4.2021 81
A / 98 Marta Zorková 16.4.2021 89
B / 150 Pavel Meluš 26.3.2021 72
A / 35 Jolana Krošláková 7.3.2021 89

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: