Klátova Nová Ves - Klátova Nová Ves

Cintorín Klátova Nová Ves sa nachádza v obci Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1302 zosnulých v 629 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1893.

Správcom cintorína je Obec Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 100, 95844 Klátova Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Janova Ves (268 hrobových miest) Sádok (44 hrobových miest)

Fotogaléria

klatova_nova_ves_velky_air.jpg okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_12.jpg okolie_13.jpg okolie_14.jpg okolie_15.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg 598.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Miroslav Kanka 23.1.1994 22
1 Kanka - -
1 Kanková - -
1 Okšo - -
1 Okšová - -
2 Viktor Kováč - -
2 Magdaléna Kováčová 2.8.1951 56
3 Štefan Bielik 1951 -
3 Bieliková - -
4 Jozef Jakubík 2003 74

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: