Klátova Nová Ves - Janova Ves

Cintorín Janova Ves sa nachádza v obci Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 490 zosnulých v 268 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1896.

Správcom cintorína je Obec Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 100, 95844 Klátova Nová Ves. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Klátova Nová Ves (629 hrobových miest) Sádok (44 hrobových miest)

Fotogaléria

klatova_nova_ves_maly_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anton Halmo - -
1 Halmová - -
2 Jozef Baláž - -
2 Balážová - -
2 Dušan Baláž 17.1.2008 53
3 Pavlína Butinová rod. Bezáková 29.12.1975 78
3 Ján Baláž 14.2.1970 78
4 Florián Bezák 19.7.1979 85
5 Igorko Baláž 9.4.1960 0
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: