Horňany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Horňany, okres Trenčín, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 592 zosnulých v 359 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1889.

Správcom cintorína je Obec Horňany, Horňany 21, 91324 Svinná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_5.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Rudolf Černek 2.5.1988 57
1 Jolana Černeková rod. Tvarožeková 27.4.2012 84
1 Peter Černek 19.2.1954 0
2 Štefánia Fujáková rod. Kittová 7.3.1987 61
2 Jozef Fuják 25.12.2002 84
3 Jozef Seleš 10.1.1986 73
3 Gizela Selešová rod. Malíková 24.3.1993 76
4 Viliam Belák 12.6.1988 63
4 Mária Beláková 21.12.2012 83
5 Jozef Keher 12.5.1991 79

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: