Oravské Veselé - Starý

Cintorín Starý sa nachádza v obci Oravské Veselé, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 720 zosnulých v 350 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1939.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nový (870 hrobových miest)

Fotogaléria

oravske_vesele_stary_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Anička Joštiaková 1958 0
1 Anička Joštiaková 1958 0
2 neznámy - -
2 neznámy - -
3 Júlia Jurovjaková - -
3 Júlia Jurovjaková - -
4 Brigita Kavoňová - -
4 Brigita Kavoňová - -
5 neznámy - -
5 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: