Oravské Veselé - Nový

Cintorín Nový sa nachádza v obci Oravské Veselé, okres Námestovo, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1455 zosnulých v 873 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1891.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Starý (350 hrobových miest)

Fotogaléria

oravske_vesele_novy_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Terézia ŠIMURDOVÁ rod. Lietavcová 1.1.1924 24
D / 1 Albín Svajčík 24.7.2002 56
D / 1 Libuša Svajčíková rod. Šubjaková - -
C / 1 Zuzana MUŠAK rod. Kozony 19.11.1909 39
B / 1 Štefan Jagelka 20.5.1987 73
B / 1 Terézia Jagelková 7.7.1937 59
B / 2 Mária KINIEROVÁ rod. Rydzoňová 15.5.1978 48
C / 2 Júlia Kozoňová rod. Marcoňová 1.1.1949 72
C / 2 Albín Kormančík 9.3.2000 66
C / 2 Štefánia Kormančíková rod. Ruľáková 2013 75

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: