Slovenské Pravno - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 874 zosnulých v 706 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1850.

Správcom cintorína je Obec Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 123, 03822 Slovenské Pravno. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

slovenske_pravno_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Jozef Minich 19.9.1941 15
A / 1 Rudolf Gurtler 19.9.1944 31
A / 2 neznámy - -
A / 3 Dušan Pšeníček 12.8.2005 73
A / 3 Mária Pšeníčková - -
A / 4 neznámy - -
A / 5 Zelienkova - -
A / 6 neznámy - -
A / 7 Rudolf Hromník 24.7.2006 89
A / 8 Ľudovít Hladil - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: