Súlovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Súlovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 646 zosnulých v 378 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Súlovce, Súlovce 177, 95614 Súlovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 038 / 531 71 26
✉ , obecsulovce@gmail.com , starosta@sulovce.sk, obecsulovce@mail.t-com.sk

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 42 Ján Zachara 5.8.2021 73
A / 148 Zdena Štadlerová rod. Jankulová 4.8.2021 72
A / 37 Anna Marková rod. Janošovičová 31.5.2021 98
A / 242 Emília Lavová rod. Mináriková 18.2.2021 91
A / 227 Ladislav Osúch 5.2.2021 79
B / 47 Emil Gregor 3.2.2021 88
B / 68 Františka Zacharová rod. Soboňová 8.12.2020 78
B / 59 Gabriela Hurčíková 2.11.2020 70
A / 253 Helena Lehocká rod. Barátová 10.10.2020 77
A / 38 Milan Ducho 18.8.2020 73

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: