Súlovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Súlovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 625 zosnulých v 373 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1912.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Súlovce, Súlovce 177, 95614 Oponice. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_10.jpg okolie_11.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg okolie_8.jpg okolie_9.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 neznámy - -
B / 1 František Tešik 1.7.1962 81
B / 1 Eva Tešiková rod. Kasanová 3.2.1969 83
B / 2 Mára Osuch 1912 26
A / 2 Ján Barát 2.2.1929 24
A / 3 Marcel Števanka 1.4.1929 12
B / 3 neznámy - -
B / 4 neznámy - -
A / 4 rodina Hurčíková - -
A / 4 Anton Hurčík 1.7.1998 73

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: