Liptovské Revúce - Vyšný

Cintorín Vyšný sa nachádza v obci Liptovské Revúce, okres Ružomberok, Žilinský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 749 zosnulých v 542 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1885.

Správcom cintorína je Obec Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 386, 03474 Liptovské Revúce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Nižný - starý (446 hrobových miest) Stredný (500 hrobových miest) Nižný - Nový (233 hrobových miest)

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Štefan Danček - -
2 Vincent Danček - -
2 Marta Dančeková rod. Babinská - -
3 Ondrej Danček - -
3 Jozefína Dančeková - -
4 Mária Gazdaricová - -
5 František Praženica - -
6 Ľudmila Lazíková - -
7 Štefan Rossa - -
8 Ladislav Rossa 1945 0

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: