Maťovské Vojkovce - Cintorín Maťovské Vojkovce

Cintorín Cintorín Maťovské Vojkovce sa nachádza v obci Maťovské Vojkovce, okres Michalovce, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Maťovské Vojkovce, Maťovské Vojkovce 155, 07901 Maťovské Vojkovce. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421566389011
✉ info@matovskevojkovce.sk
🌐 http://www.matovskevojkovce.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: