Krušovce - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Krušovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 1772 zosnulých v 942 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1886.

Správcom cintorína je Obec Krušovce, Štefánikova 129, 95631 Krušovce. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Dolné Chlebany (246 hrobových miest)

Fotogaléria

krusovce_velky_air.jpg okolie_4.jpg okolie_8.jpg okolie_3.jpg okolie_10.jpg okolie_5.jpg okolie_9.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Gregor Čuhák 24.5.1978 72
A / 1 Jolana Čuháková rod. Ladická 7.5.1999 89
B / 1 Rozália Čanigová rod. Gáfelová 10.2.1962 90
B / 1 Gregor Čaniga 25.12.1915 49
B / 1 František Šindelka 22.7.1994 68
U / 1 Martin Lukačovič 23.2.2003 12
U / 2 neznámy - -
B / 2 Margita Čanigová rod. Jandová 15.11.1985 61
B / 2 Ján Čaniga 26.3.2017 95
A / 2 Melicher Ladický 17.1.1967 83

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: