Chrabrany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Chrabrany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 864 zosnulých v 522 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1915.

Správcom cintorína je Obec Chrabrany, Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

chrabrany_air.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Veronka Peciarová - -
2 Katarína Vančová - -
2 Mária Labudová rod. Vančová 20.9.1965 77
3 Matej Košecký 24.4.1932 70
3 Mária Košecká rod. Vaňová - -
3 Anton Košecký 19.11.2003 72
4 Štefan Košecký 1999 63
4 Mária Košecká rod. Tóthová - -
5 neznámy - -
6 neznámy - -

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: