Kráľov Brod - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Kráľov Brod, okres Galanta, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 857 zosnulých v 463 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1906.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Kráľov Brod, Kráľov Brod 4, 92541 Kráľov Brod. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

okolie_1.jpg okolie_2.jpg okolie_3.jpg okolie_4.jpg okolie_5.jpg okolie_6.jpg okolie_7.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Veronika Kocsis rod. Nagy 1932 58
B / 1 Gizella Barczi 9.12.1997 85
C / 1 Márton Faragó 31.10.1998 77
C / 1 Piroska Faragó rod. Pulai 28.7.2001 79
C / 1 Zoltán Faragó - -
C / 2 Imre Mészáros 5.11.1923 50
C / 2 Matild Mészáros rod. Nagy 25.4.1959 87
B / 2 Armin Szarka 11.3.1975 82
B / 2 Anna Szarka rod. Skreka 14.8.1954 49
B / 2 Ferenc Borbély 9.11.2005 69

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: