Lastomír - Cintorín Lastomír

Cintorín Cintorín Lastomír sa nachádza v obci Lastomír, okres Michalovce, Košický kraj.

Správcom cintorína je Obec Lastomír, Lastomír 322, 07237 Lastomír. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých, nájomných zmluvách
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ +421 56 688 75 41
✉ info@obeclastomir.sk
🌐 http://www.obeclastomir.sk/

Fotogaléria

obrázky nie sú k dispozícii

 

 

Na tomto cintoríne môžete využiť služby našich partnerov: