Nižná - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nižná, okres Piešťany, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 644 zosnulých v 342 hroboch.

Správcom cintorína je Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Zablokovaný prístup

Ospravedlňujeme sa, ale správca cintorína nezrealizoval úhradu služby za ďaľšie obdobie vlastníkovi portálu, a z tohoto titulu sú údaje o hrobových miestach, zosnulých a nájomných zmluvách zneprístupnené.

Fotky okolia

okolie1.jpg okolie10.jpg okolie11.jpg okolie12.jpg okolie13.jpg okolie14.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg okolie7.jpg okolie8.jpg okolie9.jpg