Horné Zelenice - Evanjelický

Cintorín Evanjelický sa nachádza v obci Horné Zelenice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 518 zosnulých v 272 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1883.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zverejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu

Správcom cintorína je Obec Horné Zelenice, Horné Zelenice 89, 92052 Horné Zelenice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rím. katolícky (148 hrobových miest)  

Ohľadom informácie o hrobových miestach, zosnulých
či iných náležitostiach kontaktujte správcu cintorína:
✆ 033/74452 59
✉ hzhornezelenice@gmail.com

Fotogaléria

b/b105.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 124 Ján Horvát 29.5.2020 84
B / 110 Milan Ondrejička 31.10.2019 65
A / 115 Emília Roháčková rod. Mesárošová 5.6.2019 93
B / 93 Rastislav Lenghart 23.5.2019 57
B / 109 Etela Mesárošová rod. Bačová 20.4.2019 85
A / 159 Dušan Synak 5.3.2019 68
B / 27 Jolana Synaková rod. Blahová 28.2.2019 93
A / 65 Katarína Kulíková rod. Poláková 10.2.2019 90
A / 150 Michal Štrba 1.8.2018 67
A / 153 Vlastimil Drobena 20.6.2018 61

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: