Horné Zelenice - Evanjelický

Cintorín Evanjelický sa nachádza v obci Horné Zelenice, okres Hlohovec, Trnavský kraj.
Na cintoríne je pochovaných 513 zosnulých v 270 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1883.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Horné Zelenice, Horné Zelenice 89, 92052 Siladice. Okrem tohoto cintorína má v správe ešte cintorín(y) Rím. katolícky (143 hrobových miest)

Fotogaléria

b/b105.jpg okolie_4.jpg okolie_3.jpg okolie_1.jpg okolie_2.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
A / 1 Emília Rášová rod. Synaková 29.5.1951 29
B / 1 Miroslav Synak 4.8.1987 -
B / 1 Mária Synaková rod. Náhliková 31.12.2001 -
B / 1 Vladimír Synak 2005 -
B / 2 Eva Špalková rod. Križanová 17.4.1988 46
A / 2 Ján Synak 24.8.1984 75
A / 2 Anna Synaková rod. Drobenová 18.6.1951 42
A / 2 Ján Sekereš 4.4.2012 87
A / 3 Katarína Synaková rod. Mesárošová 1951 -
B / 3 Božena Synaková 23.6.1998 72

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: