Nevidzany - Hlavný

Cintorín Hlavný sa nachádza v obci Nevidzany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj.
Na cintoríne je pochovaných 405 zosnulých v 286 hroboch.
Najstarší záznam pochádza z roku 1869.

Na tomto cintoríne má správca aktivovanú službu zrerejňovania nájomných zmluv za hrobové miesta. Zoznam platných zmluv si môžete pozrieť tu.

Správcom cintorína je Obec Nevidzany, Nevidzany 49, 97227 Nevidzany. Správca/Obec má v správe iba tento cintorín.

Fotogaléria

nevidzany_air.jpg okolie1.jpg okolie2.jpg okolie3.jpg okolie4.jpg okolie5.jpg okolie6.jpg

Mapa cintorína

Farebné značenie:
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a so zosnulým.
 Hrob s uhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou a bez zosnulého.
 Hrob bez nájomnej zmluvy so zosnulým.
 Hrob s neuhradenou nájomnou zmluvou po tlecej dobe.
 Hrob bez nájomnej zmluvy a zosnulého.
sviecka zapálená sviečka na hrobe

Zoznam zosnulých

Číslo hrobu Meno, Priezvisko a Rodné priezvisko Dátum úmrtia Vek
1 Ján Janeje 23.4.1966 90
2 Jozef Vážny 10.8.1966 45
3 Tomáš Krajči 19.8.1966 37
4 Jozef Šagát 19.8.1966 32
5 Mária Šagátová rod. Štrbáková 15.9.1974 71
5 Jozef Šagát 15.2.1975 79
6 Anna Michalová rod. Janeje 8.2.1967 60
6 Ondrej Michal 2.1.1975 71
7 Ondrej Michal 22.2.1998 60
8 Marcel Michal 2005 67

Zobraziť ďaľšie záznamy alebo vyhľadať záznam podľa priezviska: